Nasze oddziały

I miejsce w województwie łódzkim oraz wyróżnienie na szczeblu krajowym otrzymał PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w XVII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Nagroda jest uhonorowaniem praktyk KWB Bełchatów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz poprawy warunków pracy zatrudnionych. Jak mówi Jacek Kaczorowski Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA „Niezwykle istotnym zadaniem podczas prowadzenia prac wydobywczych w Kopalni Bełchatów jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy co wiąże się z ograniczeniem i likwidacją wielu zagrożeń specyficznych dla przemysłu wydobywczego. Jednak ocena ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych elementów skutecznego zarządzania i osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy”. Konkurs organizowany jest od 17 lat przez Państwową Inspekcję Pracy przy współudziale partnerów społecznych. W konkursie biorą udział pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w firmach. „Laureatami tego konkursu są pracodawcy, którzy nie tylko przestrzegają wszystkich przepisów prawa pracy, ale też w sposób świadomy wiążą sukces ekonomiczny z bezpiecznymi warunkami pracy. Są to przedsiębiorcy, którzy wyróżniają się pod względem tworzenia takich warunków pracy” – mówił Tadeusz Jan Zając Główny Inspektor Pracy uzasadniając wybór laureatów tego konkursu.

pgegiek_site