Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA znalazła się wśród tegorocznych laureatów nagrody - Diamenty Forbsa 2011, zajmując I miejsce w województwie łódzkim. Statuetkę w imieniu Zarządu spółki odebrał Wiesław Sztela Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi podczas uroczystej kolacji zorganizowanej w restauracji Gęsi Puch, w Łodzi która miała miejsce w dniu 20 kwietnia 2011 r. Spotkania organizowane przez Forbsa odbywają się w każdym z miast wojewódzkich, w okresie od lutego do czerwca 2011 roku. Podczas kolacji laureatom Diamentów Forbesa 2011 wręczane są pamiątkowe dyplomy i symboliczne diamenty. Spotkania te dają również możliwość wymiany poglądów oraz podjęcia dyskusji na temat budowy wartości firm i optymalizacji kosztów zarządzania. Ranking organizowany przez wydawnictwo Forbes został przeprowadzany na podstawie danych o podmiotach, które złożyły w terminie do KRS raporty za 2010 rok. Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe. (Firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski). Połączenie metod usuwa te ułomności. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej wartości likwidacyjnej i wartości księgowej netto, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków lat 2007–2009. Wzrost wartości wyznacza średnia ważona: wzrost z lat 2008–2009 ma dwa razy większe znaczenie niż z lat 2007–2008. Więcej informacji na stronie www.forbes.pl

pgegiek_site