Nasze oddziały

PGE GiEK S.A. zaangażowała się w ogólnopolski konkurs pn. REVITARE, przeznaczony dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo - badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych. Organizatorem konkursu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane
w procesie industrializacji i urbanizacji i jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

- Nie ma wątpliwości, że kompleksy górniczo – energetyczne, w granicach swojej działalności, zmieniają krajobraz na dziesięciolecia. Bierzemy odpowiedzialność za środowisko na terenach pogórniczych, czego efektem są zrekultywowane tereny, m.in. zwałowiska zewnętrznego kopalni Bełchatów, które zawsze przyczyniają się do urozmaicenia regionu pod względem rekreacyjnym oraz krajobrazowym. Dlatego tak istotne są świeże pomysły dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych – powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Uczestnicy konkursu, oprócz promocji własnych osiągnięć, zyskują niezależną ocenę swojej pracy naukowo – badawczej, mają także możliwość zaprezentowania pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów
z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska. Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach.

pgegiek_site