Nasze oddziały

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” realizowany będzie przez Urząd Miasta Gorzów Wlkp., lidera projektu oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., będącego Partnerem. Inwestycja ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe węglowe) na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – w śródmieściu Gorzowa Wlkp. (dzielnica Nowe Miasto).

Porozumienie  pomiędzy partnerami podpisane zostało 22.05.2014 r. Miasto zobowiązało się do przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, stworzenia bazy danych źródeł niskiej emisji, wykonania projektów budowlanych oraz budowy instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przygotowania pomieszczeń dla węzłów cieplnych, podłączenia węzłów cieplnych do instalacji wewnętrznych budynków oraz likwidacji palenisk wysokoemisyjnych. Natomiast do zadań PGE GiEK S.A.  należeć będzie realizacja projektu w zakresie wykonania projektów budowlanych oraz budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, zakupu węzłów cieplnych i ich zainstalowania, podłączenia wraz z uruchomieniem węzłów cieplnych po stronie wysokoparametrowej (do wybudowanych przyłączy).

Rozpoczęty w ubiegłym roku projekt ma ogromne znaczenie dla Gorzowa Wlkp. Jest to również istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia Elektrociepłowni Gorzów.

- Dzięki projektowi przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście, a takie działanie wpisuje się w naszą strategię. Do tej pory zrealizowaliśmy już wiele inwestycji poprawiających komfort życia mieszkańców Gorzowa Wlkp. w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ponadto, realizacja projektu wiąże się z rozszerzeniem naszego rynku ciepła. Podłączenie ponad 300 budynków wielorodzinnych (zlokalizowanych w centrum miasta)  do systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów daje nam możliwość wzrostu zamówionej mocy cieplnej o ok. 26 MWt. Tym samym potwierdza się celowość właśnie rozpoczętej budowy nowego bloku gazowo-parowego, którego realizacja zapewni wzrost zdolności wytwórczych elektrociepłowni – powiedział Jan Kos, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2017 r. Przedsięwzięcie obejmie 380 budynków zlokalizowanych w 27 kwartałach w śródmieściu Gorzowa.  Planowane jest wybudowanie sieci ciepłowniczych o łącznej długości 7 435 m oraz 6 546 m przyłączy zewnątrz kwartałów mieszkalnych.

Całkowita wartość projektu to ok. 71 mln  zł.  Projekt otrzymał dotację w wysokości 45% kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. Ponadto 44,8 % stanowi pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 10,2 % to wkład własny zapewniony przez PGE GiEK S.A.

pgegiek_site