Ekspozycja PGE Giganty Mocy, której sponsorem tytularnym jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, chce przekonać zwiedzających, że fizyka da się lubić. Elektryczność, magnetyzm, elektrostatyka – te trudne i dla niektórych z nas niezrozumiałe zjawiska fizyczne, będzie prezentowała ekspozycja. Mając świadomość, że w przekazywaniu tak trudnych treści edukacyjnych, najważniejsza jest forma ich przekazu, Miasto Bełchatów zwróciło się z prośbą o objęcie patronatem naukowych ekspozycji PGE Giganty Mocy przez Katedrę Modelowania Procesów Nauczania na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. „Z wielkim zadowoleniem i satysfakcją usłyszeliśmy o propozycji objęcia ekspozycji PGE Giganty Mocy opieką merytoryczną i naukowym patronatem Katedry Modelowania Procesów Nauczania na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego” – pisze w odpowiedzi dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk, Dziekan WFiIS UŁ.

Realizatorom projektu zależy, aby PGE Giganty Mocy rozpowszechniało wiedzę o dziedzinach fizyki, termodynamiki, energetyki w ciekawy sposób i dzięki patronatowi będzie mogło to robić. „Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc wspólnie stworzyć nową jakość
w dziedzinie popularyzacji nauki i edukacji naukowej i technicznej społeczeństwa” – zapewnia dalej Pani Profesor. Wybór Katedry Modelowania Procesów Nauczania jest uzasadniony, bowiem jej działalność koncentruje się na kształceniu studentów - przyszłych nauczycieli fizyki, badaniach podstawowych nad procesem uczenia się
i nauczania fizyki, pracami nad metodologią badań w dydaktyce fizyki wraz
z opracowywaniem nowych metod nauczania, a przede wszystkim nad popularyzacją tej nauki przyrodniczej. Kadra naukowa Katedry pomoże m.in. przy zobrazowaniu eksperymentów fizycznych a także opisaniu życiorysów postaci zasłużonych dla fizyki.

pgegiek_site