Nasze oddziały

 

–  Cieszy nas, że projekt, który zrealizowaliśmy uzyskał tak wysoką ocenę – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Modernizacja instalacji wybudowanej w latach 1998-2000 dla bloków 5 i 6 wiązała się z realizacją szerokiego planu proekologicznego prowadzonego przez Elektrownię Bełchatów – prekursora budowy tego typu instalacji w naszym kraju. Celem modernizacji była poprawa jakości powietrza, jak również dostosowanie do nowych, zaostrzonych unijnych wymogów środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., wynikających z dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Osiągnęliśmy znakomity efekt ekologiczny zmniejszając zarówno emisję pyłu, związków fluorowych i chlorowych, jak również znacznie redukując w skali roku emisję dwutlenku siarki – podkreśla prezes Sławomir Zawada.

W nagrodzonym projekcie zastosowano nowatorskie rozwiązania, które oprócz efektu ekologicznego pozwoliły ograniczyć nakłady inwestycyjne. Zmodernizowaną instalację rekomendował do konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Finansowanie inwestycji pochodziło ze środków własnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, a także z Norweskiego Mechanizmu Finansowego za pośrednictwem NFOŚiGW w Warszawie. Dostawcą instalacji, jak i generalnym wykonawcą modernizacji była polska firma Rafako z Raciborza.

 

 –  PGE GiEK stale realizuje działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Polegają one na prowadzeniu  inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych, które w konsekwencji znacznie ograniczają emisje przemysłowe. Co istotne, inwestycje te wpływają także na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwycięstwo w konkursie oznacza dla nas prestiż i uznanie naszych działań – podkreśla Sławomir Zawada.

 

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, jakość robót i wysokie efekty ekologiczne zdecydowały także o zwycięstwie projektu w plebiscycie, który towarzyszył konkursowi. Na bełchatowską modernizację oddano aż 5181 głosów

 

Gala finałowa, kończąca XXI edycję konkursu, odbyła się 24 sierpnia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Statuetkę odebrał dyrektor Elektrowni Bełchatów Marek Ciapała oraz dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK Marek Wdowiak. Patronat nad konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego.

pgegiek_site