Nasze oddziały

Przyznany certyfikat „Zielonego Biura” niesie z sobą nie tylko prestiż ale również wyróżnia nas na tle konkurencji. Wprowadzając nowoczesne, ekologiczne rozwiązania zyskujemy konkretne, wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania. Certyfikat jest potwierdzeniem wydanej na okres dwóch lat rekomendacji, przyznawanej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, a dotyczącej ekologicznych działań podejmowanych w budynkach biurowych, przyczyniających się do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Dlatego warto zawsze pamiętać, że np. mądre gospodarowanie materiałami, monitorowanie zużycia energii i ciepła, a także inspirowanie pracowników do czynnego udziału w selektywnej zbiórce odpadów to wysiłki przyjazne otoczeniu.

Trzeba podkreślić, że certyfikat, jest zarówno potwierdzeniem realizowanych działań, ale również formą deklaracji ciągłego przestrzegania wysokich standardów oraz odpowiedzialnego i optymalnego zarządzania w tym zakresie.

Korzyści:

 • wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie,
 • uzyskanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska,
 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny),
 • prestiż i wyróżnienie się na tle konkurencji,
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników oraz klientów firmy,
 • obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami.

Co należało zrobić, aby otrzymać certyfikat:

 1. wypełnić formularz przystąpienia do certyfikacji,
 2. rozpocząć prace z konsultantem środowiskowym,
 3. przeprowadzić wstępny przegląd środowiskowy,
 4. stworzyć politykę środowiskową,
 5. monitorować zużycie zasobów,
 6. włączyć w proekologiczne działania pracowników firmy,

przeprowadzić audyt certyfikujący, potwierdzający spełnienie kryteriów certyfikatu dzięki, któremu siedziba centrali spółki uzyskała status przyjaznej dla środowiska!

pgegiek_site