Nasze oddziały

 

Elektrociepłownię Lublin Wrotków, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna należącej do Grupy Kapitałowej PGE i Uniwersytet Przyrodniczy łączy wieloletnia współpraca. - Wzajemne relacje dotyczą przede wszystkim wspólnych przedsięwzięć służących wymianie doświadczeń i prezentacji osiągnięć oraz organizacji praktyk studenckich - mówi Jacek Miłosz, dyrektor Elektrociepłowni Lublin Wrotków. – W ostatnich kilkunastu latach, tj. od 2000 r. z możliwości odbycia praktyk skorzystało ok. 400 studentów, w tym kilkudziesięciu z Uniwersytetu Przyrodniczego. Zawarcie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej jest potwierdzeniem jej kontynuacji szczególnie w dziedzinie ekoenergetyki, ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesów przemysłowych. Stworzy możliwość wspólnego rozwiązywania problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni – podkreśla Jacek Miłosz.

Umowę o współpracy podpisali Jacek Miłosz, dyrektor Elektrociepłowni Lublin Wrotków oraz prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego.

W gronie uczelni, z którymi współpracuje PGE GiEK znajdują się obecnie Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Politechniki w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu, Rzeszowie i Lublinie, Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, a także Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Współpraca spółki polega m.in. na realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską opracowano m.in. innowacyjną metodę monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Z kolei z Politechniką Łódzką spółka prowadziła projekt badawczy z zastosowaniem materiału opatentowanego przez tę uczelnię dla ograniczenia emisji rtęci do atmosfery.

 

pgegiek_site