Nasze oddziały

Podpisane porozumienie jest wynikiem rozmów prowadzonych przez Spółkę PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna ze Związkami Zawodowymi z Elektrowni Bełchatów: NSZZ "Solidarność”, ZZ Elektryków, MZZ Remontów Energetyki i NSZZ "Solidarność-80”. Kwestie sporne dotyczyły stosowania przepisów zbiorowego prawa pracy. Strony porozumienia oświadczyły, że wszystkie postawione kwestie zostały wyjaśnione i nie stanowią przedmiotu rozbieżności oraz że nie trwa żaden spór zbiorowy w tym zakresie.

U wszystkich Pracodawców PGE GiEK, czyli we wszystkich oddziałach naszej Spółki, jak i w spółkach nadzorowanych, na bieżąco prowadzony jest konstruktywny dialog Strony Pracodawców ze Stroną Społeczną, którego efektem jest zawarcie szeregu porozumień regulujących sferę uprawnień pracowniczych i związkowych. Podpisane w czerwcu porozumienie z NSZZ Solidarność i trzema innymi związkami zawodowymi kończące kwestie sporne pokazuje, że ten dialog jest dla nas niezwykle istotny. Zagwarantowanie spokoju społecznego powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. My to rozumiemy i dlatego tak ważne jest dla nas każde wypracowane porozumienie, których w okresie mojej kadencji podpisaliśmy ponad 200 – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna.

Porozumienie wchodzi w życie w momencie jego podpisania. Ze strony PGE GiEK porozumienie podpisał Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Treść porozumienia:

pgegiek_site