Nasze oddziały

Gala, podczas której wręczono nagrody, towarzyszyła 10. Jubileuszowej Konferencji Problemowej ENERGETYKON w Krakowie. W imieniu Elektrowni Turów, wyróżnienie odebrał dyrektor Piotr Frąszczak.

Laury wręczane są nieprzerwanie od 1997 roku. Przyznawane są polskim energetykom, praktykom i naukowcom posiadającym udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego. Indywidualne laury przyznaje kapituła złożona z dotychczasowych laureatów Lauru Białego Tygrysa. Z kolei laury dla firm za innowacyjne rozwiązania, przyznaje jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki.

Jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także za ochronę klimatu. Codziennie podejmujemy istotne decyzje, które w krótszej bądź dłuższej  perspektywie  przynoszą korzyści dla całego społeczeństwa. Dlatego cieszy fakt, że nasze starania są dostrzegane przez przedstawicieli branży, którzy zasiadają w jury Laurów Białego Tygrysa. Takie nagrody to dodatkowa mobilizacja dla całej spółkipowiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Obchodząca w tym roku jubileusz 55-lecia istnienia, Elektrownia Turów otrzymała Laur Białego Tygrysa już po raz piąty. Laureatem po raz pierwszy została w 1997 roku, podczas premierowej edycji uroczystości. W poprzednich latach nagrodę otrzymywały również wielokrotnie inne oddziały PGE GiEK, m.in. Elektrownia Bełchatów – dwukrotnie, Elektrownia Opole, Elektrociepłownia Rzeszów i Elektrociepłownia Gorzów, a także menedżerowie z Grupy Kapitałowej PGE.

pgegiek_site