Nasze oddziały

Do ogłoszonego 6 czerwca 2013 r. przez Operatora Sieci Przesyłowych (OSP) postępowania przetargowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zgłosiła dwa bloki Elektrowni Dolna Odra – nr 1 i 2 o łącznej mocy osiągalnej 454 MW. Formalnym warunkiem przystąpienia do przetargu na usługę interwencyjnej rezerwy zimnej była deklaracja PGE GiEK SA zgłoszenia bloków 1-2 w El. Dolna Odra do derogacji 17500 h, zgodnie z zapisami dyrektywy IED. Limit godzin pracy będzie mógł być wykorzystany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2023 r. - powiedział Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK SA. PGE GiEK SA wygrała przetarg oferując średnią cenę godzinową za gotowość do interwencyjnej generacji elektrycznej w wysokości 24 zł/MW brutto. Podpisanie umowy na świadczenie usługi na okres 2 lat: od  1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku z opcją przedłużenia na kolejne dwa lata,   tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku, w takiej sytuacji czas realizacji usługi wynosi 4 lata od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, planowane jest na dzień 30 grudnia 2013 r.  OSP rozszerzył katalog regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej o nową usługę „Interwencyjna rezerwa zimna” dla zachowania bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Nowa usługa ma poprawić przewidywany niekorzystny bilans mocy w KSE,  jaki powstanie w wyniku wejścia w życie od 2016 roku  Dyrektywy IED nakazującej trwałe wycofanie z eksploatacji bloków energetycznych, które nie spełniają określonych wymagań technicznych i środowiskowych. Świadczenie usługi interwencyjna rezerwa zimna polega na dysponowaniu oraz wykorzystaniu jednostek wytwórczych wykonawcy przez OSP do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej. Zakresem swoim obejmuje: •           utrzymywanie jednostek wytwórczych wykonawcy w gotowości do uruchomienia i uzyskanie poleconego przez OSP poziomu obciążenia mocą czynną •           wykorzystanie zdolności jednostek wytwórczych wykonawcy, polegającym na uruchomieniu tych jednostek i wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej, wytworzonej przez te jednostki w ilości i w czasie określonym w poleceniu OSP. Usługę mogą świadczyć wykonawcy posiadający jednostki wytwórcze spełniające warunki określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie odpowiadającym Jednostkom Wytwórczy Centralnie Dysponowanym, którym zostanie przyznane prawo do korzystania od dnia 1 stycznia 2016 roku z czasowego odstępstwa  od standardów emisyjnych, na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

pgegiek_site