Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w lipcu 2012 r. złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jedenaście wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach kolejnego, trzeciego konkursu na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (Działanie 4.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Aplikacje dotyczą budowy i modernizacji instalacji ograniczających emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz budowy instalacji do spalania i współspalania biomasy. Projekty zlokalizowane są w pięciu oddziałach PGE GiEK S.A.: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Łączne nakłady inwestycyjne na te projekty wyniosą ponad 870 mln zł, a wnioskowana kwota wsparcia to ponad 168 mln zł, co stanowi ok. 20 % ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych. Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną ogłoszone w grudniu 2012 r. Obecnie w PGE GiEK SA realizowanych jest 36 umów o dofinansowanie z funduszy pomocowych na łączną kwotę około 980 mln zł, w tym m.in.: z NFOŚiGW na niemal 230 mln zł, z Komisją Europejską 180 mln Euro.            

pgegiek_site