Nasze oddziały

Spotkanie przedstawicieli państw członkowskich pracujących w grupie roboczej Rady UE ds. Środowiska, podczas którego zostały zaprezentowane rozwiązania z obszaru ekologii w nawiązaniu do produkcji energii elektrycznej miało miejsce w dniu 17 listopada, w byłej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli. W spotkaniu wzięli udział dyplomaci z państw członkowskich UE, zajmujący się na co dzień kształtowaniem unijnej polityki z zakresu ochrony środowiska oraz określaniem warunków jej realizacji w krajach EU 27. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna była obecna podczas tego spotkania, które zorganizowane zostało przy współpracy Wydziału ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP oraz województwa łódzkiego. Gościem wydarzenia był Pan Mirosław Niewiadomski, Kierownik Biura Ochrony Środowiska naszej spółki, który w swym wystąpieniu zaprezentował działalność oraz dotychczasowe sukcesy PGE GiEK SA, omawiając innowacyjne rozwiązania w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju stosowane w Oddziałach PGE GiEK SA. - Unijny obowiązek zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych powoduje, że węgiel jest i pozostanie przez długie lata podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w Oddziałach PGE GiEK SA odbywa się z wyprzedzającym wypełnianiem unijnych regulacji środowiskowych oraz z całym szacunkiem dla ambitnych celów polityki energetyczno – klimatycznej - powiedział podczas spotkania M. Niewiadomski. Prezentacja projektów inwestycyjnych oraz działalności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna pokazała, iż nasza firma prowadzi szereg działań ograniczających oddziaływanie na środowisko, między innymi:  dywersyfikacje paliw i efektywne wykorzystanie surowców poprzez zwiększenie udziału współspalania biomasy w istniejących instalacjach; realizuje budowę nowych bloków stricte biomasowych i bloków gazowo – parowych, inwestycje w nowe niskoemisyjne moce, czego przykładem może być oddany we wrześniu nowy, wysokosprawny blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów – najnowocześniejsza jednostka w kraju. Spółka podejmuje również prace związane z modernizacją i poprawą efektywności energetycznej istniejących instalacji, jak również rozwojem technologii niskoemisyjnych – w szczególności pilotażowym projektem CCS.

pgegiek_site