Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA otrzymała 7 stycznia honorowy tytuł Dobrodziej Roku 2010. Spółka została wyróżniona w ten sposób za wspieranie organizacji pozarządowych, które angażują się w prowadzenie pomocy społecznej. Do konkursu, który corocznie organizuje prezydent Bełchatowa, naszą spółkę zgłosiła fundacja "Pomagajmy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej". Pamiątkowy certyfikat oraz statuetkę prezesowi PGE GiEK SA Jackowi Kaczorowskiemu wręczył prezydent Marek Chrzanowski podczas tradycyjnego Koncertu Noworocznego. Bardzo mnie cieszy, że już na początku swojej obecności w Bełchatowie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA angażuje się w życie społeczności lokalnej, podejmując inicjatywy pomocowe, które zyskują akceptację tych, do których pomoc jest adresowana – mówi prezydent Bełchatowa. – Radością napawa fakt, że jest to pomoc na tyle duża i przyjazna, że wieńczy ją nadanie tytułu Dobrodzieja Roku 2010. Pozostaje mieć nadzieję, że ten dobry kierunek w działalności firmy zostanie utrzymany w kolejnych latach.

pgegiek_site