W dniach 25 – 28 czerwca odbędzie się w Łodzi kongres „Łódzkie Energetyczne”, promujący największą wartość regionu, jaką jest produkcja energii elektrycznej. Kongresowi towarzyszyć będą targi energetyczne, w trakcie których ofertę swoich usług zaprezentuje siedem spółek zależnych PGE GiEK S.A.

 

Partnerem wydarzenia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – największy krajowy wytwórca energii elektrycznej na bazie węgla - wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE.

 - Bełchatów przez wielu uważany jest za stolicę polskiej energetyki – mówi Robert Imbor, wiceprezes zarządu PGE GiEK S.A., członek rady programowej kongresu.  - To tu znajduje się największa w Europie elektrownia konwencjonalna opalana węglem brunatnym dostarczanym z pobliskiej kopalni. Kompleks zaspokaja około 20 procent potrzeb energetycznych kraju.  Bełchatowska elektrownia jest dziś gigantem mocy i na pewno będzie nim nadal ze względu na istniejącą tu infrastrukturę. Z uwagi na ten potencjał spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna angażuje się w wiele prac badawczo – rozwojowych umożliwiających wdrożenie w naszych jednostkach, na terenie kraju, technologii niskoemisyjnych dla zapewnienia czystej energii i bezpieczeństwa energetycznego. Stąd także nasz udział w kongresie – dodaje wiceprezes.

Kongres „Łódzkie Energetyczne” odbędzie się w  Łodzi 25-28 czerwca, a jego organizatorem jest Centrum Badań i Innowacji Pro – Akademia. W imprezie wezmą udział przedstawiciele samorządów, władz lokalnych i ogólnopolskich, a także nauki, biznesu, firm energetycznych i elektrycznych. Wydarzenie będzie doskonałym miejscem do prezentacji, wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji oraz integracji środowiska. Jest także jednym
z ważniejszych aspektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kongresowi towarzyszą dwudniowe targi energetyczne zaplanowane na 27 – 28 czerwca, w trakcie których swoją ofertę zaprezentują m.in. spółki zależne PGE GiEK S.A. - Betrans, Elbis, ElturSerwis, Energoserwis Kleszczów, Megazec, Ramb, MegaSerwis, który poprowadzi kawiarenkę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach. 

pgegiek_site