Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej. PGE GiEK S.A. współpracuje już z 12 ośrodkami naukowymi w kraju. 

Porozumienie z gorzowską uczelnią przewiduje m.in. współpracę w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego i procesu kształcenia, organizowanie wspólnych seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć, a także organizowanie praktyk studenckich oraz staży.

Umowa obejmuje współpracę w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, ale także ekonomii, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz prawa.

W gronie uczelni, z którymi współpracuje PGE GiEK S.A. są obecnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, dwie szczecińskie uczelnie: Akademia Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechniki: Łódzka, Wrocławska, Warszawska, Gdańska, Opolska i Rzeszowska, a także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

pgegiek_site