Nasze oddziały

Statuetka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, otrzymała nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw. Nagroda stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla Spółki cieszącej się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Z kolei wyróżnienie w tej kategorii otrzymała RAMB Sp. z o.o., spółka zależna od PGE GiEK S.A.

- Nagroda świadczy o silnej pozycji Spółki w regionie i o tym, że obecność naszych Oddziałów na terenie województwa jest postrzegana przez przedstawicieli samorządów, jako szansa na ich rozwój gospodarczy i społeczny – powiedział Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

W regionie łódzkim zlokalizowane są trzy Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.: Elektrownia Bełchatów - największa w Europie i jedna z największych na świecie elektrowni konwencjonalnych, KWB Bełchatów - kopalnia będąca niekwestionowanym liderem wśród polskich kopalń węgla brunatnego oraz zgierska elektrociepłownia będąca głównym producentem i dostawcą ciepła dla mieszkańców Zgierza.

 

Wiceprezes R. Imbor odbiera nagrodę

Ideą konkursu jest premiowanie podmiotów budujących pozytywny wizerunek regionu oraz wnoszących znaczący i trwały wkład w unowocześnienie, a także rozwój gospodarczy województwa.

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali Europejskiego Forum Gospodarczego
w Łodzi. Statuetkę dla PGE GiEK S.A. odebrał Robert Imbor, Wiceprezes Zarządu.

pgegiek_site