Nasze oddziały

W związku z połączeniem PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.03.2012 r. informujemy, że uwzględniając parytet wymiany akcji (1:45,27707317) przyjęty Planem połączenia w 2010 r., rozpoczęto proces wymiany akcji PGE Elektrownia Opole S.A. na akcje PGE GiEK S.A. Wobec powyższego dotychczasowi akcjonariusze PGE Elektrownia Opole S.A. proszeni są o zgłaszanie się do dowolnego Punktu Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (POK) w terminie od dnia 20.04.2012 r., celem otrzymania aktualnego Imiennego Zaświadczenia Depozytowego (IZD), potwierdzającego posiadanie przez akcjonariusza pakietu akcji PGE GiEK S.A. serii C. Załącznik:

pgegiek_site