Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97- 400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6511612360 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398, 399§1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 13) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 listopada 2010 r. na godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala Widowiskowo Sportowa). Treść ogłoszenia

pgegiek_site