Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisanej do Rejestrów Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Gospodarczy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy 6.511.612.360 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 lipca 2011 r., na godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63 (sala konferencyjna SPORT HOTEL). Załącznik:

pgegiek_site