Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6511612360 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż na wniosek akcjonariusza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – pismo znak: NZ/1137/2010 z dnia 26.10.2010 r., zmienia porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 18.11.2010 r. na godz. 14.00 w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala Widowiskowo Sportowa) Treść ogłoszenia Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w MSiG na dzień 18.11.2010 r.

pgegiek_site