Nasze oddziały

Uruchomienie nowego bloku w EC RzeszówW PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 24 października dokonano uroczystego przekazania do użytkowania nowego bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe (BGS).

- Jest to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w Grupie Kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce –podkreślił Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. podczas przemówienia otwierającego uroczystość. - Uruchomienie nowego bloku BGS zbiega się w czasie z rozpoczęciem okresu grzewczego. Cieszę się, że zapotrzebowanie na ciepło przewyższające obecnie możliwości wytwórcze bloku gazowo-parowego, które dotychczas zabezpieczane było przez wodne kotły węglowe, zostanie teraz pokryte ekologiczną produkcją z BGS.

Całkowita moc elektryczna bloku na poziomie ok. 29 MWe odpowiada potrzebom energetycznym prawobrzeżnej części miasta Rzeszowa. Z kolei moc cieplna na poziomie ok. 27 MWt umożliwi ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, co spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery.

Blok składa się z czterech silników spalinowych tłokowych firmy Rolls-Royce, napędzających generatory elektryczne produkcji ABB.

Inwestycja w formule „pod klucz” została zrealizowana przez firmę INTROL SA z Katowic za kwotę 87,4 mln zł netto, natomiast cała wartość projektu zamknęła się kwotą 110 mln zł brutto. Budowa obiektu, zgodnie z założonym harmonogramem, trwała 15 miesięcy. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym była wyjątkowo łagodna zima, która umożliwiła prowadzenie prac budowlanych praktycznie nieprzerwanie.

- Z uwagi na wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w BGS, projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo ponad 10 mln zł pozyskano z umorzenia spłaty części pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jaka została udzielona na realizację poprzedniej, znaczącej dla Oddziału inwestycji tj. bloku gazowo - parowego oddanego do użytkowania w 2003 roku – wyjaśnił Grzegorz Gilewicz, Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów.

W uroczystości oprócz zarządu PGE GiEK S.A., a także przedstawicieli generalnego realizatora inwestycji, udział wzięli: Sekretarz Stanu w Miniesterstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele Kościoła, władze samorządowe oraz media.

Symbolicznego przecięcia wstęgi przy wejściu do nowego obiektu dokonali:  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, posłanka Krystyna Skowrońska, poseł Jan Bury, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.  Jacek Kaczorowski, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A. Tadeusz Witos, Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Grzegorz Gilewicz, Prezes Zarządu Introl S.A. Piotr Jeziorowski.

pgegiek_site