Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwa i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 30.06.2015 r., po zarządzonych przez ZWZ przerwach, nie zostały wznowione w dniu 30 lipca 2015 r. Przyczyną niewznowienia obrad było wystąpienie zdarzenia o charakterze siły wyższej.

W tej sytuacji Zarząd PGE GiEK S.A., na podstawie przepisów k.s.h., zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. w ciągu trzech miesięcy.

pgegiek_site