Nasze oddziały

W Bełchatowie odbyło się 9 grudnia 2010 r. wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. bieżącą sytuację ekonomiczno-społeczną w woj. łódzkim oraz informację na temat możliwości pozyskiwani kolejnych środków pomocowych z Unii Europejskiej. W porządku posiedzenia znalazła się także prezentacja prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacka Kaczorowskiego, który zapoznał członków komisji z efektami, charakterem i historią procesu konsolidacji obszaru Energetyka Konwencjonalna w ramach przekształceń Polskiej Grupy Energetycznej. Prezes PGE GiEK S.A. mówił m.in. o doświadczeniach spółki w zakresie dialogu społecznego prowadzonego w ramach konsolidacji kilkunastu krajowych spółek (elektrowni, kopalń i elektrociepłowni) należących do PGE. Proces dialogu społecznego podczas konsolidacji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. spotkał się z dużym uznaniem członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W bełchatowskim posiedzeniu komisji wzięli udział: wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska, prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski i starosta powiatu bełchatowskiego Szczepan Chrzęst, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych, pracodawców z woj. łódzkiego, m.in. prezes PGE Górnictwo Jacek Kaczorowski oraz dyrektorzy Oddziałów tej spółki – Włodzimierz Sarnecki (KWB Bełchatów), Tadeusz Banasiak (Elektrownia Bełchatów), a także członkowie BCC oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

pgegiek_site