Nasze oddziały

Wiceministrowie ds. energii państw członkowskich Unii Europejskiej spotkali się 14 lipca w Bełchatowie, by pracować nad sposobami osiągnięcia przez kraje Unii ambitnego celu redukcji 90% emisji dwutlenku węgla do 2050r. Po spotkaniu polski wiceminister gospodarki - Marcin Korolec, wyraził nadzieję, że konkluzje spotkania w Bełchatowie będą stanowić dobry materiał dla Komisji Europejskiej do przygotowania europejskiej strategii energetycznej do 2050 r. Jednym z głównych tematów spotkania w Bełchatowie, współorganizowanego przez Polską Grupę Energetyczną, były zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii niskoemisyjnych oraz możliwości ich wsparcia. – Cieszę się, że tę dyskusję mogliśmy zorganizować właśnie w Bełchatowie, czyli w miejscu, które już wkrótce może  stać się polskim okrętem flagowym w zakresie wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS) – powiedział Marcin Karolec – Wiceminister Gospodarki, który podkreślił także, że węgiel jeszcze przez długie lata pozostanie istotnym źródłem energii na świecie, a Polska, rozwijając niskoemisyjne technologie, może stać się jednym ze światowych liderów wykorzystywania węgla. Wiceszef resortu gospodarki zwracał uwagę, że uczestnicy spotkania zgodzili się z konkluzją, iż polityka energetycznego Unii winna opierać się na trzech filarach: zapewniać konkurencyjność wspólnotowej gospodarki, bezpieczeństwo dostaw energii oraz uwzględniać aspekt ekologiczny. - Nie może ona powstać w oderwaniu od szerokiego kontekstu gospodarczego - podkreślał, a także musi wiązać z bardzo odpowiedzialną komunikacją ze społeczeństwem, mówił podczas konferencji prasowej. Obecny na konferencji prasowej Philip Lowe, dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej, wyraził zadowolenie, że spotkanie odbywa się w Bełchatowie, gdzie znajduje się ważny producent energii. Podkreślał, że przedsiębiorcy sektora energetycznego oczekują stabilności polityki ram regulacyjnych, aby móc odpowiednio planować swoje inwestycje. – Dlatego szczególną uwagę w tworzeniu Energy Roadmap 2050 chcemy zwrócić na regulacje prawne w tym zakresie – wyjaśniał. Rozwój niskoemisyjnych technologii będzie musiał być także ściśle powiązany z inwestycjami w energetyczną infrastrukturę. Komisja Europejska dołoży wszelkich starań, by żadne państwo Unii nie zostało samo w rozwiązywaniu swoich problemów energetycznych – podkreślał. Po dyskusja nad Energy Roadmap 2050 uczestnicy spotkania w Bełchatowie zwiedzili  tutejszą kopalnię i elektrownię. O tym, że bełchatowskie giganty zrobiły na europejskich politykach ogromne wrażenie, świadczą gromkie brawa po zakończeniu wycieczki. Bełchatowskie spotkanie wiceministrów gospodarki państw UE odbyło się w ramach sprawowania przez Polskę unijnej prezydencji. Komisja Europejska w marcu 2011 r. opublikowała dokument, w którym nakreślona została ogólna strategia budowy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 „Energy Roadmap 2050 and investment needs in sustainable energy technologies”. Jesienią KE przedstawi natomiast kolejny projekt zawierający szczegóły strategii dla sektora energetycznego.

pgegiek_site