Nasze oddziały

Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole budzi duże zainteresowanie nie tylko społeczności lokalnej, mediów, czy zatrudnionych w branży energetyczno-budowlanej. Stale postępami prac interesują się także przedstawiciele poszczególnych szczebli opolskiego samorządu oraz administracji rządowej. 3 lutego br. w elektrowni gościł Adrian Czubak, nowy wojewoda opolski.

Podczas spotkania z dyrekcją elektrowni wojewoda podkreślał znaczenie inwestycji dla regionu i całego polskiego sektora elektroenergetycznego. Wyraził satysfakcję, że jeszcze jako pracownik Elektrowni Opole mógł uczestniczyć w wielu formalno-prawnych działaniach przygotowujących realizację inwestycji. Zadeklarował także gotowość stałego wspierania procesu budowy nowych bloków. Adam Żurek, dyrektor Elektrowni Opole dziękował wojewodzie za zainteresowanie problemami elektrowni i złożone deklaracje współpracy oraz wsparcia dla sprawnej realizacji budowy. Przypominał, że właśnie minęły dwa lata od wydania polecenia rozpoczęcia prac, a inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Jednym z podnoszonych podczas spotkania tematów była organizacja transportu dla pracowników, a także logistyka związana z placem budowy oraz związane z tym uciążliwości. Dyrektor Adam Żurek podkreślał otwartość elektrowni na dialog ze społecznością lokalną: np. w kwestiach wykupu kilku nieruchomości, czy bieżącego reagowania – we współpracy z Generalnym Wykonawcą budowy – na niedogodności komunikacyjne. Potwierdzał także bardzo dobrą współpracę z policją zarówno na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. W opolskim spotkaniu uczestniczyli także dyrektor projektu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole - Jarosław Cybulski i jego zastępca - Tomasz Pluciński. Przedstawili oni wojewodzie aktualny stan prac w inwestycji, oceniając że jest ona zaawansowana już na poziomie 35 procent, oraz omówili najbliższe planowane zadania. Uczestnicy spotkania ustalili, że spotkania będą odbywać się cyklicznie.

pgegiek_site