Nasze oddziały

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołał w skład Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pana Artura Adamczyka powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Treść oświadczenia

pgegiek_site