Informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 30.09.2011 r., poniżej załącznik z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym. Załącznik:

pgegiek_site