Nasze oddziały

Informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 30.04.2015 r., poniżej załącznik z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym.

Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MSiG 65/2015 poz. 4067

pgegiek_site