Nasze oddziały

Departament Zakupów PGE GiEK S.A. przeprowadził w ciągu ostatnich 10 miesięcy 1.336 aukcji elektronicznych, które wygenerowały dla Spółki oszczędności w wysokości ok. 46 mln PLN. Było to możliwe z uwagi na aktywne wykorzystanie wdrożonego w roku ubiegłym modułu aukcyjnego, będącego częścią systemu wsparcia procesu przetargowego (SWPP) wdrażanego w GK PGE, jak również dokonanego – w wyniku przeprowadzonej konsolidacji, wdrożenia od 1 stycznia br., we wszystkich Oddziałach Spółki, jednolitego Regulaminu zakupów. Moduł aukcyjny został uruchomiony w Centrali na potrzeby całej Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wykorzystanie narzędzia zakupowego, jakim jest aukcja elektroniczna  pozwoliło wygenerować oszczędności środków liczonych jako różnica pomiędzy najkorzystniejszą ofertą „papierową” a najniższą ceną uzyskaną w aukcji. Aukcją elektroniczną objęte są postępowania komercyjne prowadzone w oparciu o ww. regulamin zakupów, jak również postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, bez względu na przedmiot zamówienia – mówi Dyrektor Departamentu Zakupów w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Pan Rafał Kaczmarek, który dodaje, że zastosowanie narzędzia jakim jest aukcja elektroniczna się po prostu opłaca - generuje ogromne oszczędności dla Spółki w wyniku uzyskania bardzo konkurencyjnych cen produktów i usług przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości nabywanych materiałów i prac, a ponadto aukcja zapewnia transparentność wyboru najkorzystniejszej oferty.

pgegiek_site