Nasze oddziały

Utrzymanie dotacji w kwocie 30 mln zł na zmieniony projekt oraz umorzenie 14 mln pożyczki, to wynik starań PGE GiEK SA – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów o zachowanie wsparcia z Programu Infrastruktura i  Środowisko.

Dotację na realizację projektu pod nazwą „Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o oleje roślinne” Elektrociepłownia Rzeszów otrzymała już w 2010 r. Jednak ze względu na 30-procentowy wzrost cen paliwa - oleju rzepakowego, który miał zasilać projektowany blok, koncepcja projektu uległa zmianie:  paliwo olejowe zostało zastąpione gazem ziemnym. Pierwotny projekt okazał się nieefektywny ekonomicznie, nawet z uwzględnieniem bezzwrotnego dofinansowania oraz przychodów z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów. Z kolei nieprzystąpienie do realizacji projektu w założonym we wniosku kształcie, mogło spowodować utratę 30 mln zł dotacji. Wniosek o dofinansowanie został poddany ponownej ocenie przez resort gospodarki i zachował swoją wysoką ocenę punktową. - Utrzymanie dotacji, przy tak zasadniczych zmianach w projekcie, nie było łatwe. Jednak znaleźliśmy zrozumienie u pracowników Narodowego Funduszu. Wspólnie udało się dostarczyć Ministerstwu Gospodarki argumentów przemawiających za akceptacją tej zmiany – mówi Małgorzata Kołodziej-Nowakowska, główny specjalista w Biurze Funduszy Pomocowych PGE GiEK SA. Zgodnie z harmonogramem eksploatacja nowego bloku energetycznego powinna się rozpocząć w pierwszym kwartale 2014 r.  - Blok będzie się składał z jednostek wytwórczych napędzanych silnikami spalinowymi tłokowymi o łącznej mocy elektrycznej ok. 29 MWe i cieplnej ok. 27 MWt – podaje Grzegorz Gilewicz, dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów. - Zakłada się wykorzystanie przede wszystkim gazu ziemnego systemowego, natomiast równolegle trwają rozmowy z PGNiG na temat wykorzystania również gazu ziemnego pochodzącego z lokalnej kopalni w pobliżu oddziału – dodaje.  Blok będzie produkować energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnym skojarzeniu ze sprawnością ogólną powyżej 75%.  

pgegiek_site