Nasze oddziały

 

Wojciech Dobrak, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra został nagrodzony Laurem Białego Tygrysa Polskiej Energetyki. Kapituła dziewiętnastej już edycji konkursu, w której zasiedli laureaci poprzednich edycji, przyznała Wojciechowi Dobrakowi Laur Białego Tygrysa za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki. Wyróżnienia laureaci otrzymali 22 października na gali wieńczącej tegoroczną, VIII Konferencję Problemową „ENERGETYKON 2015. Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo”, organizowaną przez Agencję Promocji Energii. Wojciech Dobrak, dyrektor PGE GiEK SA Oddział ZEDO w energetyce zawodowej pracuje 17 lat, od 1998 r. Z Zespołem Elektrowni Dolna Odra, tworzonym przez elektrownię systemową Dolna Odra oraz dwie elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany, związany jest od 2010 r. Jest członkiem organizacji działających w środowisku energetyki polskiej – Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Laurem Białego Tygrysa honorowani są wybitni energetycy – praktycy i naukowcy posiadający udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego.

pgegiek_site