Nasze oddziały

15 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Forum 76 Business Centre w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w 2012 roku pod nazwą „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi nagrodził pracodawców, którzy przestrzegają przepisy bhp i dbają o bezpieczeństwo załogi. Pierwsze miejsce w grupie zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników zdobył PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (KWB Bełchatów zdobyła również pierwsze miejsce w Polsce!). Jak powiedział Andrzej Świderski - okręgowy inspektor pracy w Łodzi „nagroda ta jest uhonorowaniem praktyk KWB Bełchatów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz poprawy warunków pracy zatrudnionych”. Celem corocznego konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. Według organizatorów rosnąca liczba laureatów konkursów prewencyjno-promocyjnych dowodzi, że przedsiębiorcy przywiązują coraz większą wagę do bezpieczeństwa pracy w swoich firmach. Nagroda dla Kopalni Bełchatów świadczy więc o dużym zaangażowaniu firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest bardzo ważne w funkcjonowaniu zakładu górniczego.

pgegiek_site