Nasze oddziały

Konwersja akcji (kontynuacja konwersji akcji) – dotyczy spadkobierców akcjonariuszy byłych Spółek:

 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie,
 • PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej,
 • PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku,
 • PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. z siedzibą w Zamościu,
 • PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. z siedzibą w Lublinie,
 • PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
 • PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Łodzi,
 • PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z siedzibą w Łodzi.
 • PGE Elektrownia Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni,
 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcu,
 • PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.  z siedzibą w Bogatyni,
 • PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcu
oraz spadkobierców akcjonariuszy Spółki – PGE Elektrownia Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu. Możliwość podpisywania umów zamiany akcji mają wyłącznie spadkobiercy akcjonariuszy spełniający warunki opisane w załączonej Informacji. Prawo do dokonania konwersji akcji służy spadkobiercom akcjonariuszy w/w Spółek przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. Załączniki:

pgegiek_site