Nasze oddziały

 PGE GiEK SA rozpoczęła kolejną turę spotkań konsultacyjno – informacyjnych związanych z realizacją demonstracyjnego projektu CCS (wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla; ang. Carbon Capture and Storage)*. Przedmiotem konsultacji jest możliwość prowadzenia przez spółkę II etapu badań geologicznych.   - Głównym przesłaniem naszych spotkań jest budowanie zaufania społecznego dla realizowanego przez nas nowatorskiego projektu wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla. Dlatego spotykamy się w tak szerokim gronie – zaznaczył Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. rozwoju. Spotkanie konsultacyjno – informacyjne, które odbyło się 30 maja w łódzkim Instytucie Europejskim, rozpoczęło cykl konsultacji dotyczących możliwości prowadzenia II etapu badań geologicznych na tzw. strukturze Wojszyce, która zlokalizowana jest w północnej części województwa łódzkiego. – Celem badań geologicznych, które chcielibyśmy prowadzić, jest przekonanie się czy w wytypowanej przez nas strukturze Wojszyce, można w dalszej perspektywie czasowej bezpiecznie składować dwutlenek węgla - tłumaczył Tadeusz Witos. Do udziału w konsultacjach PGE GiEK zaprosiła parlamentarzystów, przedstawicieli resortu gospodarki, niezależnych ekspertów naukowych oraz władze województwa i samorządów lokalnych. Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Tomasz Dąbrowski przedstawił politykę energetyczną Polski w kontekście problemów wykorzystania węgla i czystych technologii węglowych, w tym także CCS. Podkreślał przy tym, że nasz rząd w zakresie polityki energetycznej kładzie nacisk na zachowanie wiodącej roli węgla w polskim bilansie energetycznym, tak aby wykorzystać nasze naturalne zasoby. - Wskazujemy również na potrzebę budowy nowych mocy wytwórczych zarówno energii elektrycznej, jak i sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, a także nowych mocy w zakresie odnawialnych źródeł energii, które są technologiami zeroemisyjnymi – zapewniał. O bezpieczeństwie badań geologicznych prowadzonych na terenie woj. łódzkiego pod kątem projektu CCS mówił dr hab. Marek Jarosiński. Tłumaczył również dlaczego struktura Wojszyce została wskazana jako optymalna do dalszych badań geologicznych. Z kolei dr Adam Wójcicki komentował prawne aspekty realizacji projektu CCS w oparciu o przygotowane do implementacji prawo Unii Europejskiej. Marek Wdowiak, dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK SA zaprezentował projekty inwestycyjne realizowane przez spółkę, podkreślając zyski dla ludności lokalnej z faktu pobudzenia gospodarczego terenów, na których PGE GiEK prowadzi swoje inwestycje. Stan zaawansowania prac realizowanych w związku z inwestycją CCS przedstawiła Marzena Gurgul, dyrektor projektu CCS. Zaznaczyła również, że projekt CCS jest niezwykle złożony, skomplikowany, multidyscyplinarny i wielowątkowy, i nie jest projektem komercyjnym, a jedynie doświadczalnym. Panel dyskusyjny zdominowały obawy związane z bezpieczeństwem składowania dwutlenku węgla pod ziemią, jego ewentualnego wycieku i konsekwencji dla ludzi i środowiska. Naukowcy z PIG przypominali, że CO2 nie jest gazem wybuchowym ani toksycznym. Wręcz przeciwnie, jest to gaz niezbędny do życia światu roślinnemu, gdyż jest paliwem dla procesu fotosyntezy, a tym samym również warunkiem istnienia świata zwierzęcego. Dwutlenek węgla jest emitowany przez człowieka przy każdym wydechu i jest gazem masowo spożywanym przez dorosłych i dzieci - w postaci gazowanych napojów orzeźwiających. - Takie merytoryczne, poparte naukowymi dowodami spotkania są bardzo potrzebne - zaznaczył po spotkaniu wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach. - Chciałbym, aby w przyszłości miejsce składowania CO2 nie było przedmiotem konfliktu samorządowców. Jeśli proces konsultacji, informowania społeczeństwa będzie dalej tak się rozwijał, to z pewnością przyniesie korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w tym projekcie – dodał. Spotkanie konsultacyjno – informacyjne odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Wojewody Łódzkiego.

Prezentacje: *Od 2007 r. Elektrownia Bełchatów prowadzi prace przygotowawcze do budowy instalacji demonstracyjnej CCS (CCS – ang. Carbon Capture and Storage - wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla), która będzie zintegrowana z nowym blokiem o mocy 858 MW. Po przeprowadzeniu na terenie województwa łódzkiego prac badawczych w ramach I Fazy komponentu składowania bełchatowskiego Projektu CCS, które miały na celu wyłonienie naturalnych zbiorników podziemnych dedykowanych bezpiecznemu składowaniu dwutlenku węgla, wskazano strukturę Wojszyce zlokalizowaną w północnej części woj. łódzkiego, jako korzystną pod względem geologicznym dla podjęcia kontynuacji pogłębionych badań geologicznych na tym terenie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach European Energy Programme for Recovery (Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej). Więcej informacji na temat projektu CCS na stronie www.pgegiek.pl w zakładce CCS. [nggallery id=6]

pgegiek_site