Nasze oddziały

4 stycznia 2013 roku o godzinie 14.00 w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów otworzono oferty z ceną złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”. W terminie składania ofert swoje oferty złożyli dwaj wykonawcy: konsorcjum Alstom Power (Alstom Power Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Alstom Power Systems GmbH oraz Alstom Power Systems SA – członkowie konsorcjum) oraz konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Budimexu SA. Oferty nie złożył natomiast Doosan Power Systems Limited - trzeci Wykonawca biorący udział w postępowaniu. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę poza ceną kontraktu brutto (waga 75%), także parametry techniczne – moc znamionową bloku netto (waga 10%) oraz sprawność znamionową bloku netto (waga 15%). Przedsięwzięcie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zakłada odtworzenie mocy wytwórczych elektrowni poprzez uruchomienie nowej jednostki wytwórczej w miejsce sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji trzech najstarszych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10. Nowy blok według planów ma mieć moc netto w przedziale 430-450MW. Moc nowego bloku wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz całkowite wykorzystanie potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów. Przekazanie nowego bloku do eksploatacji jest planowane w 2017 – 48 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.

pgegiek_site