Nasze oddziały

Niniejszym informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2014 roku Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) zakończy przyjmowanie dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.) na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.).

W związku z powyższym jest to ostatni okres, w którym akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK S.A. na rzecz PGE S.A., po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają możliwość złożenia, kierowanej do PGE S.A., oferty sprzedaży akcji we wszystkich placówkach CDM  kraju po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM, w terminie najpóźniej do końca września 2014 roku, dokona realizacji transakcji sprzedaży akcji objętych powyższymi ofertami.

pgegiek_site