Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  informuje, że wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Projekt IRiESD zamieszczono na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., pod adresem http://www.pgegiek.pl, rozpoczynając z dniem 19.12.2013 r. proces konsultacji. Projekt IRiESD obejmuje następujące części:

  1. IRiESD – Część ogólna,
  2. IRiESD – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Część IRiESD określająca szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci,
  3. IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Część IRiESD dotycząca bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. publikując na stronie internetowej www.pgegiek.pl projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej niniejszym informuje o publicznym do niego dostępie oraz równocześnie poddaje przedmiotowy projekt procesowi konsultacji z użytkownikami systemu, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. W związku z powyższym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących poszczególnych części projektu IRiESD w terminie do dnia 7 stycznia 2014 roku:
  1. na adres poczty elektronicznej opc.gieksa@gkpge.pl, lub
  2. faksem pod numer: 44 737 73 01, lub
  3. listownie na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Departament Zarządzania Wytwarzaniem

ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prosi o zgłaszanie uwag do poszczególnych części projektu IRiESD na dedykowanych formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej www.pgegiek.pl    Załączniki:

pgegiek_site