Nasze oddziały

W dniu 14.03.2014 r., po zarządzonej przerwie w obradach,

nastąpiła kontynuacja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zwołanego na dzień 14.02.2014 r.

 Informujemy, że w dniu 14.03.2014 r., w ramach kontynuacji obrad po zarządzonej przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK S.A. podjęło Uchwałę w sprawie udzielenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Blok 11 – budowa nowego bloku energetycznego”, realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów. Na tym obrady NWZ zostały zakończone.  

pgegiek_site