Nasze oddziały

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów została laureatem XXII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników.

 

Główną nagrodę - statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” odebrał podczas gali, która odbyła się 25 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie, dyrektor Kazimierz Kozioł. - Decyzja o ponownym wzięciu udziału w konkursie była dla nas ważnym testem – mówi Kazimierz Kozioł, dyrektor KWB Bełchatów. - Chcieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy w ciągu minionych 3 lat nasze zaangażowanie w poprawę warunków pracy dla pracowników było na tyle znaczące, że ponownie zasługujemy na przyznanie tego wyróżnienia? Teraz mamy pewność, że to co robimy w dziedzinie bezpieczeństwa przynosi dobre efekty – zaznacza. „Przed nami wiele wyzwań” Jak mówi Kazimierz Kozioł przed bełchatowską kopalnią jest wiele wyzwań, którym nie łatwo sprostać. - Kopalnia Bełchatów jest olbrzymim przedsiębiorstwem, zatrudniającym ponad 5 tys. pracowników narażonych na wypadki – tłumaczy. - Musimy też pamiętać o zagrożeniach naturalnych – wodnych, sejsmicznych, geotechnicznych i spowodowanych działalnością człowieka – dodaje. Bezpieczeństwo przede wszystkim - Podczas wydobycia i dostarczania węgla do Elektrowni Bełchatów mamy na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników – podkreśla. - Co roku inwestujemy znaczne środki finansowe w poprawę warunków bhp, szkolenia, badania lekarskie ‑ w te zwykłe, okresowe, jak i specjalistyczne. Współpracujemy z oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy. Ich inicjatywy przyczyniają się do poprawy warunków na konkretnych stanowiskach pracy. Porównując lata 2009-2011 do lat 2012-2014 liczba wypadków w zakładzie pracy zmniejszyła się o 40 proc.! – zaznacza. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych oraz przestrzegania przepisów. Wyłania firmy, które wyróżniają się w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych, wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem, angażowania się w profilaktykę dobrych praktyk, nieustannie doskonalących działania na rzecz podnoszenia standardów ochrony zatrudnionych. Laur Forum Związków Zawodowych Dodatkowo Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów otrzymała „Laur Forum Związków Zawodowych”. Nagrodę przyznano za aktywny, skuteczny dialog ze związkami zawodowymi, zrozumienie spraw pracowniczych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególnie trudnych warunkach zatrudnienia. W uroczystości, wręczenia nagród zwycięzcom konkursu, wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nagrody w konkursie przyznano w trzech kategoriach: firmy zatrudniające do 50 osób, firmy zatrudniające od 51 do 250 osób i powyżej 250 osób. Przypomnijmy, że Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów została również laureatem XXII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy na szczeblu regionalnym „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników.

pgegiek_site