Nasze oddziały

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w okresie od dnia 2 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 r. przyjmuje oferty sprzedaży akcji PGE GiEK S.A. po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W związku z powyższym prosimy o nieodkładanie decyzji na ostatni moment, gdyż załatwienie formalności w ostatnim okresie przyjmowania zleceń, z uwagi na duże zainteresowanie, może być utrudnione. Przyjmowanie zleceń odbywa się we wszystkich placówkach CDM w kraju po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu (nr telefonu: 22 591 28 95). Wcześniejszy kontakt telefoniczny w zakresie ustalenia terminu spotkania w placówce CDM pozwala na sprawne załatwienie wszelkich formalności w dogodnym dla akcjonariusza terminie. Jednocześnie informujemy, że zostały zrealizowane kolejne oferty sprzedaży akcji złożone przez akcjonariuszy w o okresie od 16 stycznia do 31 stycznia 2014 r. (CDM przelał w dniu 24 lutego 2014 r. płatność za akcje na rachunki akcjonariuszy).

pgegiek_site