Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna wraz z  honorowymi patronami Wojewodą Łódzkim Panią Jolantą Chełmińską oraz Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Witoldem Stępniem zorganizowali spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie realizacji demonstracyjnego projektu budowy instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 (CCS), który realizowany jest w Oddziale Elektrownia Bełchatów. Konferencja pod tytułem: Inwestujemy w ekologię, w rozwój regionu, miała miejsce w dniu 15 lipca 2011r. w Bełchatowie – stolicy energetyki konwencjonalnej. Spotkanie po części prezentacyjnej zakończyła gorąca debata poświęcona tematyce związanej z ochroną środowiska naturalnego oraz słuszności realizacji projektów CCS w krajach unijnych, w szczególności w krajach, takich jak Polska, w których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością między innymi Pan Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Pan Krzysztof Bolesta reprezentujący Komisję Europejską, eksperci z Politechniki Łódzkiej Pan Krzysztof Jóźwik Prorektor ds. kształcenia, Państwowego Instytutu Geologicznego Panowie Grzegorz Pieńkowski – zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Marek Jarosiński Dyrektor ds. Kartografii Geologicznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentowanych przez Pana Marka Zaborowskiego z Fundacji Bellona Polska, Pana Marka Kaźmierczaka Prezesa Stowarzyszenia Zrównoważonego rozwoju Geotermia w Polsce, Panią Ewę Kochańską Prezesa Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, Pana Jerzego Arenta Prezesa Fundacji Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych RP, a także przedstawiciele organizatorów  Panią Jolantą Chełmińską – Wojewodą  Łódzkim, Witoldem Stępniem – Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz Panem Jackiem Kaczorowskim – Prezesem Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na czele.

pgegiek_site