Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Alstom Power sp. z o.o. podpisały 17 grudnia 2013 roku kontrakt o wartości 73 mln PLN na budowę w formule „pod klucz” kompletnej instalacji odsiarczania spalin kotłów parowych OP-230 K3 i K4 w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.  Instalacja odsiarczania spalin jest oparta na technologii pół-suchego odsiarczania spalin metodą NID™, która jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, gwarantującym wysoką skuteczność redukcji emisji zarówno w zakresie odsiarczania spalin jak i pyłów. Instalacje NID™ zostały z powodzeniem zastosowane w obiektach energetyki zawodowej w mocy przekraczającej 12 GW jak również w 120 obiektach związanych  z sektorami przemysłowymi takimi jak spalarnie śmieci czy huty stali.Nieznany obiekt Budowa instalacji odsiarczania spalin gwarantuje uzyskanie stężenia SO2 w spalinach odsiarczonych poniżej 200 mg/Nm3 oraz pyłu poniżej 20 mg/Nm3. Instalacja ta pozwoli tym samym uzyskać trwałe i pewne ograniczenie emisji SO2 i pyłu do poziomu określonego w Dyrektywie IED. Jednocześnie realizacja tego projektu umożliwi dalszą eksploatację kotłów parowych K3 i K4 oraz zapewni pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy po roku 2015 - stwierdził Ryszard Popowski, dyrektor Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy zaproponować naszemu klientowi najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu systemów ochrony środowiska. Cieszymy się, że jest to kolejny pozyskany przez Alstom projekt, który przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne - powiedział Lesław Kuzaj, Prezes Alstom w Polsce. Zakres prac obejmie dostarczenie kompletnej instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z wybudowaniem nowego komina. Oferowana przez Alstom technologia NID™, oparta na wapnie palonym jako reagencie, wykorzystuje najnowocześniejszy filtr workowy pełniący rolę odpylacza, kompaktowy reaktor oraz zintegrowany mieszalnik-nawilżacz. Przekazanie instalacji do eksploatacji jest zaplanowane na 15 listopada 2015 roku.

pgegiek_site