Nasze oddziały

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu nabywania akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 25,19 PLN. W związku z tym jeszcze w grudniu zostaną wystosowane do akcjonariuszy listy informujące o procedurze zbycia akcji. Informacje będą dostępne również na stronach internetowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz w oddziałach PGE GiEK S.A. W celu sprawnego przeprowadzenia transakcji, skup akcji będzie odbywał się za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna SA

pgegiek_site