Nasze oddziały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 30.10.2015 r., po ogłoszonej przerwie, wznowiło w dniu 05.11.2015 r. obrady w miejscu jego zwołania i podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • zgoda na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, związanych z realizacją w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów zadania inwestycyjnego pn.: „Blok 11 – budowa nowego bloku energetycznego” o zwiększonej wartości;
  • powołanie p. Krzysztofa Juliana Rybaka do składu Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na VII wspólną kadencję.
Po wyczerpaniu porządku, obrady zostały zamknięte.

pgegiek_site