Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dniu 30.10.2015 r. (dalej NWZ) podjęło Uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, dla ustalenia ceny akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w związku z realizacją przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, NWZ dokonało wyboru biegłego - Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp.k. W wyniku podjęcia przez NWZ Uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach - niniejsze Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w dniu 05.11.2015 r., o godz. 12:00, w miejscu jego zwołania, tj. w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, Sport Hotel - sala konferencyjna.

pgegiek_site