Nasze oddziały

W dniu 19.01.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (dalej NWZ).  


NWZ podjęło Uchwały zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad, w tym w sprawie:

  1. udzielenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Instalacji    Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)", realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów;
  2. udzielenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody”, realizowanego w ramach zadań towarzyszących projektu inwestycyjnego pn. „Realizacja dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole”.

pgegiek_site