Nasze oddziały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 15.10.2014 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie art. 418 Ksh. Treść tej Uchwały zostanie w najbliższym czasie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto, dla ustalenia ceny akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, w związku z realizacją przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru biegłego – PwC Polska Sp. z o.o.

Informacje dla akcjonariuszy mniejszościowych, co do dalszego trybu postępowania w związku z realizacją przymusowego wykupu akcji przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., będą ogłaszane odrębnie na stronie internetowej.

pgegiek_site