Nasze oddziały

W dniu 19.10.2012 r. nastąpiła kontynuacja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. (NWZ), zwołanego na dzień 21.09.2012 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 161 z dnia 21.08.2012 r., poz. 11196). W dniu dzisiejszym NWZ podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Bloki 4-6 – budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki”, realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów. Ponadto, na wniosek akcjonariusza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,  NWZ podjęło uchwałę  w sprawie zaniechania rozpatrzenia  punktu obrad NWZ dotyczącego wyrażenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Blok 11 – budowa nowego bloku energetycznego”, realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów.

pgegiek_site