PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („GiEK”) informuje, że wypłata środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych GiEK  będzie realizowana przez CDM Pekao S.A. do dnia 31.10.2015 r.

 

W przypadku nieodebrania przez akcjonariuszy mniejszościowych należności pieniężnych
z tytułu przymusowego wykupu akcji w powyższym terminie, środki te zostaną przez GiEK złożone do depozytu sądowego. Zdeponowanie przedmiotowych środków w depozycie sądowym będzie podstawą do przeniesienia własności wykupowanych akcji na rzecz akcjonariusza większościowego.

Odbiór zdeponowanych środków pieniężnych będzie możliwy dopiero po złożeniu przez osobę uprawnioną stosownego wniosku do sądu i przeprowadzeniu postępowania sądowego w tym zakresie.  

Szczegółowe informacje na temat wypłaty środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji można uzyskać od poniedziałku do piątku pod następującymi  numerami telefonów:

  • infolinia CDM: 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych                            (w godz. 10-18),
  • w GiEK – (44) 737 71 65, (44) 737 71 64, (44) 737 71 66 (w godz. 7-15).

pgegiek_site